Co je IPZ zelenina a proč je lepší než běžná?

Lze hospodařit odpovědně a bez chemie?

S respektem k přírodě, půdě, kterou obděláváme, ke zvířatům, které využíváme jako zdroj potravy? Určitě jde...systém, který pohlíží na hospodaření a zemědělství jako komplexní celek, který je závislý na přírodě a uvědomuje si jeho propojenost už u nás funguje dlouho. Mluvíme o tzv. integrovaném systému hospodaření.

 

Co to vůbec ten integrovaný systém hospodaření je?

Je to propojený systém zemědělské produkce se snaží spojit výhody ekologického a běžného zemědělství. Usiluje o dosažení optimálních výnosů při zajištění vyšší kvality produktů způsobem, který nezatěžuje životní prostředí. Upřednostňuje ekologicky přijatelné metody hospodaření a hlavně minimalizuje používání agrochemikálií. Snaží se o co největší využívání biologických a ostatních nechemických metod ochrany rostlin a co nejmenší spotřebu pesticidů. A pokud je potřeba nějaké použít, tak jen ty šetrné k rostlinám a půdě, které cílí na škůdce. Čím dál více se však uplatňují metody, které jsou nechemické, ale stejně účinné.

 

Farmáři střídají plodiny, které na poli vysévají, aby nezatěžovali příliš půdu a zároveň zabránili množení škůdců a chorob. Osivo a semena rostlin vybírají v co nejvyšší kvalitě, aby z nich vzešli nejlepší plodiny, které jsou odolnější vůči vnějším vlivům. Také rozložení druhů hraje roli, aby škůdci z jednoho druhu nenapadli v blízkosti jiný. Proti přemnožení různých škůdců se používá důsledný monitoring výsadby, aby se nemuseli používat žádné drastické pesticidy a zabránilo se jejich přemnožení šetrnějším způsobem. Co se týká hnojiv, jsou přesně stanovené limity, které musí farmáři dodržovat, aby mohli být zahrnuti to integrovaného systému.

 

V podstatě jde o takovou zlatou střední cestu mezi běžným způsobem hospodaření a BIO produkcí. Umí si z obojího vzít to nejlepší. Kombinuje principy šetrného chování zvířat a pěstování z BIO produkce s ohledem na přírodu a zároveň se snaží o to, aby to celé dávalo ekonomický smysl a farmáři tak mohli ze svého hospodaření mít i optimální zisk. A to má zase pozitivní dopad nejen na firmu jako takovou, ale i na oblast, kde farmář hospodaří, protože vytváří pracovní místa a podporuje rozvoj daného kraje.

 

Všechny produkty z tohoto systému jsou certfikované ochranou značkou IPZ.

Mezi naše farmáře, kteří v tomto sytému hospodaří patří:

Podívejte, jakou máme aktuálně zeleninu a ovoce pěstovanou podle zásad IZP.

 

Jaké jsou přínosy?

Integrovaná produkce šetří přírodu, hlavně půdu a podzemní vodu, díky menšímu obsahu chemických prostředků. Plodiny jsou pro člověka zdravější volbou bez chemie, mají pozitivnější dopad na naše zdraví. V dlouhodobém horizontu jde o udržitelný systém, který šetří přírodu a snaží se využívat její zdroje šetrnějším způsobem. Ale zároveň jde i o ekonomicky udržitelný systém, který podporuje rozvoj v daném kraji. A to s sebou nese celou řadu dalších pozitivních dopadů.

  1. IPZ zelenina má za použití méně dusíkatých hnojiv čas růst a díky tomu má výraznější chuť, není totiž rychlená

  2. Zdravější volba bez nadměrných obsahů pesticidů, protože ty se nevyužívají preventivně jako u běžného hospodaření

  3. Bezpečné potraviny bez těžkých kovů, které prochází podrobným rozborem v nezávislých akreditovaných laboratořích

  4. Šetrnější k životnímu prostředí díky minimálnímu množstvé chemických prostředků

  5. Tzv. ,,kontrola od vidlí po vidličku”, protože každý farmář musí důsledně evidovat, pokud dojde k jakémukoliv agrotechnickému zásahu do produkce

  6. Přijatelná cena pro zákazníky, která se přibližuje cenám z běžného hospodaření, ale s mnohem vyšší kvalitou a pozitivními zdravotními důsledky

  7. Koupí zeleniny označené ochrannou známkou IPZ podpoříte pěstitele z Čech a Moravy, systém IPZ byl vytvořen a zaveden pouze pro Českou republiku.


Kupovat lepší kvalitu a zdravější alternativu má smysl. Pro vás i pro farmáře, kteří se snaží vám na stůl přinést to nejlepší z naší země. A díky našemu Světu bedýnek to k farmářům zase máte o něco blíž a můžete si dopřát kvalitní potraviny.