Včelařství Kurtin

Včelařství Kurtin

Včelařská farma KURTIN sídlí od 1.1.2007 v Račicích u Hrotovic v okrese Třebíč . Naší hlavní činností je chov včel, hlavní produkcí je získávání kvalitních druhových medů. Chováme 240 včelstev, za hlavní prioritu považujeme intenzivní kočování, cílem je maximální využití zdrojů snůšek a omezení prodlev mezi jednotlivými snůškami. To nám umožňuje kočovný systém , který jsme na farmu pořídili na jaře 2006. Tento systém se nám velice osvědčil.