Farma Král

Farma Král

Rodinná farma Králových se nachází v Břežanech II u Českého Brodu. Po roce 1993 navázali na tradici zemědělského hospodaření  rodiny, která zde hospodaří od roku 1881. Na počátku obhospodařovali 60 ha a nyní obhospodařují cca 400 ha orné půdy.

Zabývají se rostlinnou výrobou a do roku 2004 chovali stádo dojnic s mléčnou produkcí. Chtěli se vrátit k živočišné výrobě, proto se v roce 2016 rozhodli pro chov nosnic na podestýlce.