Slovinské delikatesy - Food Adventure

Slovinské delikatesy - Food Adventure

Výrobky, které nabízí, pocházejí z malých farem z ekologicky čistých oblastí Slovinska. Jsou vyráběny podle tradičních postupů, v malém množství a s ohledem na přírodu. Chtěli by zákazníkům představit historii každého z nich: místo původu, použité suroviny, specifické zvláštnosti, prospěšnost pro zdraví…. Potraviny s geografickým označením původu jsou velmi těsně spjaty s určitou oblastí, podle níž jsou pojmenovány, protože všechny postupy při jejich zpracování, výrobě a prodeji probíhají uvnitř určité geografické oblasti. Takové potraviny musejí mít zároveň vlastnosti, které jsou výsledkem přírodních a lidských činitelů určitého zeměpisného prostředí.